Vad är HTML5 och varför vi ska bry oss

HTML – Hypertext Markup Language, det märkspråk som används för att strukturera upp informationen på en hemsida, har funnits ett bra tag och snart är det dags för version 5 att lanseras. Revolutionerande för HTML5 är att webbläsare kommer att få tydligare information om hur koden ska tolkas och dessutom inkluderas tekniker för ljud, video, grafik och webbapplikationer.

Tidigare har HTML varit väldigt begränsat och inte klarat av mycket mer än att hantera statiskt text- och bildmaterial. Många trodde att det skulle bli Adobes flashteknik som skulle ta över efter HTML 4.01 men HTML5 utmanar den tekniken.

Det viktigaste nya elementen i HTML5 är:

Canvas – Ett element som tillåter skapande av grafiska element med hjälp av JavaScript. Det kan till exempel användas för att skapa grafer, fotokompositioner och enklare animationer.

Video – Tidigare var det omöjligt att publicera video utan att använda program som Quick Time eller Flash. Nu med videoelementet i HTML5 är det fullt möjligt och detta komemr förmodligen bli den nyastandarden för videopublicering på nätet.

Geolocation – Förbättrad teknik för att bestämme en besökares geografiska position.

Offlineapplikationer – Möjliggör att internetanvändare kan komma åt t.ex. sin e-post utan att vara ansluten till internet eller behöva ladda ner en tredjepartsklient.

Det som gäckar webbutvecklare mest är huruvida olika webbläsare kommer att kunna tolka HTML5. Olika tillverkare och versioner av webbläsare har sina egenheter och kommer anpassa sig till HTML5 i sin egen takt. Den webbläsare som klarar sig bäst just nu och med nästkommande version är:

Google Chrome 5.0 & 6.0 klarar HTML5 till 86%

Safari 4.0 klarar HTML5 till 79%

Mozilla Firefox 3.6 & 4.0 klarar HTML5 till 77%

Sämst i klassen blir (som vanligt) Microsoft internet Explorer som bara klarar 26% av HTML5. Detta kommer ställa till problem då denna webbläsare är den som är vanligast i dagsläget.