5 tips för bra on page SEO

Det brukar sägas att sökmotoroptimering består av två delar. Den ena är On Page och den andra Off Page. On Page innebär att man skapar eller korrigerar sidan på ett sådant sätt att den har de bästa förutsättningarna för att ranka högt på ett visst nyckelord eller fras. Och Off Page innebär det arbete som krävs utifrån för att sidan ska ranka bra. I grunden handlar det om att skaffa länkar till sajten. För att hamna högt på Google gäller det att bestämma vilket sökord eller fras det är man vill synas på. Helst ska det bara vara ett ord per sida, det går givetvis att ranka på flera ord och fraser men det är betydligt svårare och brukar heller inte bli speciellt snyggt. Här kommer en lista på fem saker som jag tycker är helt nödvändiga för att få till en bra sökmotoroptimering på en sida.

1. Nyckelordet

Se till att det ord som du har valt att optimera för finns med i titeln. Ordet bör inte finnas mer än två gånger i titeln och det får gärna vara det första ordet i ordningen.

2. Rubriker

Om du tänker dig din sida som en bok så är nyckelordet du optimerar för själva titeln på sidan och bör därför finnas med i H1-taggen. H1 bör även bara finnas med en gång per sida (det är väldigt viktigt), rubrikerna H2 och H3 kan dock finnas med hur många gånger som helst och det är ganska bra om ditt nyckelord finns mest i någon av dem också, men det är inget krav. Men i huvudrubriken och titel är det som sagt väldigt viktigt att ditt nyckelord förekommer.

3. Text

Google älskar information och på en hemsida består oftast informationen av text. En sida bör inte ha för lite text, försök utgå ifrån 500 ord som minst. Det går så klart att ranka bra med mindre text, men för lite brukar straffa sig. Viktigt är också att texten är relevant, ditt sökord bör finnas med upprepade gånger i texten och gärna som fetstil och kursivt ett par gånger. Spamma är dock aldrig en bra lösning! Något att tänka på är också sidans källkod. Du bör koda din hemsida på ett sätt att du har mycket läsbar text i förhållande till kod. Använda frames är aldrig okej och css-kod bör läggas i en extern fil.

4. Meta taggar

Det är viktigt att ditt sökord finns med i meta description och det är en fördel om det är det första ordet. Meta keywords kan du strunta i om du bara optimerar för Google, men det finns som sagt andra sökmotorer som fortfarande tar hänsyn till den taggen vilket gör att det inte skadar att skriva dit några nyckelord (dock inte fler än 5).

5. URL

Adressen till din hemsida kan hjälpa dig väldigt mycket för en bra placering i sökmotorerna. Det är inte hela världen om du inte har ditt sökord.se, det går att lösa med att sätta undersidan med sökordet, ex http://kallesbilar.se/sökordet. Det råder delade meningar om hur stor inverkar en bra adress har på din placering, jag ställer mig ibland själv tvivlande till om det har någon effekt alls. Men en sak är säker, och det är att dina inlänkar i stort sett alltid blir relevanta för ditt sök ord. Säg att du optimerar för sökordet kaniner och använder adressen kaniner.se. Ankartexten till den sidan skulle kunna vara kaniner men också kaniner.se. Oavsett vilken ankartext det blir så får du med ditt nyckelord i länken!