Lite om sökmotoroptimering – Del 2

I del ett gick vi igenom hur du på ett enkelt sätt ser till att Google tycker om din sidas uppbyggnad och innehåll. I denna del två, behandlar vi Off page sökmotoroptimering med hjälp av inlänkar till din sida. Vi koncentrerar oss enbart på sökmotorn Google i den här artikeln eftersom den är överlägset viktigast när det gäller sökmotorer.

Off page sökmotoroptimering via inlänkar

Det som är absolut viktigast i off page optimering är inlänkar till din webbsida. En inlänk är en länk som länkar till din webbsida från en annan webbsida. För att förtydliga detta så tar vi ett exempel.

Vi tänker oss två hemsidor: sida A och sida B. På sida A så finns det en länk till sida B. I detta fall så får sida B en inlänk från sida A. Vi kallar då sida A värdsidan och sida B för målsida. I denna artikel så utgår vi ifrån att din sida är målsidan.

Alla inlänkar är dock inte lika värdefulla. Det finns ett flertal faktorer som avgör en länks värde. Följande lista tar upp några av dem (ej i någon slags värdeordning):

Värdsidans relevans

Det är väldigt viktigt att värdsidan och målsidan handlar om ungefär samma saker. Google kommer t.ex. att tycka att en inlänk från ett skoterforum till en webbshop för skotrar och skotertillbehör är en väldigt relevant inlänk, vilket gör den till en värdefull inlänk. Skulle samma webbshop för skotrar få en inlänk från en sida om sol- och badsemestrar så skulle den inlänken skulle inte ge så mycket ”sökmotorkraft”. Att tänka på är även att två sidor på samma språk har hög relevans till varandra medan två sidor på olika språk inte har det.

Hur exklusiv din inlänk är på värdsidan

Om din inlänk är den enda länken på värdsidan så är den värd mycket mer än om det finns massor av andra länkar till andra sidor på den. Enkelt förklarat så delar alla länkar på ”sökmotorkraften” som värdsidan delar med sig av.

Värdssidans pagerank

En inlänk från en sida med hög pagerank är mer värdefull än en inlänk från en sida med lägrepage rank. Det tvistas på forum och bloggar som tar upp detta om det egentliga värdet på värdssidans PR (pagerank) men de flesta anser den som mycket viktig. Pagerank för en sida varierar mellan 1 – 10 där tio är högst och nästintill omöjlig att uppnå. Exempel på en sida som har pagerank tio är www.google.com. Exempel på en sida som har pagerank åtta är aftonbladet.se.

Värdsidans trustrank

Detta är en faktor som har blivit allt viktigare för Google på senare tid. Tyvärr så är TR (trustrank) till skillnad från PR ett dolt mått på en sidas styrka så vi kan inte förklara vad som gör att en sida har en hög TR. Men institutioner som inom samhället är ansedda med förtroende brukar ha hög TR. Exempel på detta kan vara universitet och högskolor. En inlänk från kth.se är därför en mycket viktig inlänk.

Värdssidans inlänkar

En sida med massor av inlänkar till sig delar med sig av dess ”sökmotorkraft” till din sida om du får en inlänk från den. Som exempel så har en hemsida låt säga 1388 inlänkar till sig vilket är ganska mycket. En inlänk från den skulle alltså vara värdefull. Ett bra verktyg som finns online för att ta reda på antalet inlänkar din sida har är Yahoo site explorer.

Inlänkens placering på värdsidan

Google värderar även inlänken baserat på vart på sidan inlänken ligger. Google är smart nog att misstänka om det är en köpt länk eller om den tillhör det redaktionella innehållet på sidan. Köpta länkar brukar ofta ligga i sidans sidfot, vilket inte är ett idéaliskt ställe för en inlänk medan inlänkar som är viktiga för innehållet på sidan oftast ligger i det redaktionella materialet.

Textlänkar slår bildlänkar

Detta var vi inne på i förra delen av SEO skolan och den här faktorn är väldigt viktig. En inlänk i form av en textlänk ger mycket mer ”sökmotorkraft” än vad en inlänk i form av en bild gör.